Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Frakt og levering

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Parketthuset AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Parketthuset As så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidsrommet fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 14 dager. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive- og trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Parketthuset AS, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Levering vil si at varen er levert bakkeplan/tomtegrense. Det er ikke inkludert annen bæring om ikke annet er avtalt. 

Varelevering og legging

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Levering vil si at varen er levert bakkeplan/tomtegrense. Det er ikke inkludert annen bæring om ikke annet er avtalt. Varen skal betales kontant før varen leveres ut.

Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for og umiddelbart kontrollere varen for ytre skade. Dersom feil oppdages, må dette noteres på transportselskapets fraktbrev, og underskrives av kunde og sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Ved legging forutsettes plane og tørre undergulv, samt ryddige/rengjorte rom. Avvik i forbruk belastes etter enhetspris. Arbeidet utføres på dagtid. Det tas forbehold om pris- og leveringsendringer.

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Levering vil si at varen er levert bakkeplan/tomtegrense. Det er ikke inkludert annen bæring om ikke annet er avtalt. 

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert.